Nasza firma została zaproszona przez urząd marszałkowski województwa śląskiego na spotkanie ekspertów branży automotive regionalnego trójkąta weimarskiego w Aamien we francji w dniach 22-24.X.2022. Debaty koncentrowały się wokół elektromobilności, a brali w niej udział eksperci z polski, Niemiec i Francji. Mogliśmy podzielić się doświadczeniami, które zdobyliśmy konstruując pojazdy elektryczne marki Velex.